Informasjon fra Reisekomiteen

Komiteens oppgave er å planlegge, tilby og gjennomføre reiser i Norge så vel som i utlandet. Reisenes varighet kan være fra ett opp til ti døgn.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, påmeldingsfrister etc.) ut på forsiden av SUL's hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse eller mobilnummer informeres med e-post eller SMS.

Kontaktinformasjon for hvert enkelt arrangement, finner du under beskrivelsen av de ulike tilbudene i vedleggene nedenfor.

 

Programmet våren 2020 omfatter:

  • 3.-8. juni 2020:     Sommerturen 2020 går til Irland. Reisen er allerede fulltegnet. Erfaringsmessig endrer noen sine planer, så det blir som regel åpning for andre. Sett deg derfor opp på reservelista om du fortsatt er interessert!