Informasjon fra Reisekomiteen

Komiteens oppgave er å planlegge, tilby og gjennomføre reiser i Norge så vel som i utlandet. Reisenes varighet kan være fra ett opp til ti døgn.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, påmeldingsfrister etc.) ut på forsiden av SUL's hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse informeres via e-post.

Informasjon vedrørende arrangement finner du under beskrivelsen av de ulike tilbudene i vedlegg nedenfor.

Programmet for våren 2022 omfatter blant annet en 6-dagers tur til Irlands vestkyst, med fly fra Oslo lufthavn/Gardermoen 12. juni og retur 17. juni.