Informasjon fra Reisekomiteen

Komiteens oppgave er å planlegge, tilby og gjennomføre reiser i Norge så vel som i utlandet. Reisenes varighet kan være fra ett opp til ti døgn.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, påmeldingsfrister etc.) ut på forsiden av SUL's hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse eller mobilnummer informeres med e-post eller SMS.

Kontaktinformasjon for hvert enkelt arrangement, finner du under beskrivelsen av de ulike tilbudene i vedleggene nedenfor.

 

Programmet høsten 2020 omfatter:

  • 2-3 September: Telemarkskanalen – Morgedal – Dalen Hotell – Uppigard Natadal Kanaltur, skihistorie og gårds-tradisjoner i Telemark, med historiske Dalen Hotell 

  • Desember: Juletur til Maihaugen med etterfølgende besøk på Prøysenhuset (dagstur)