Informasjon fra Reisekomiteen

Komiteens oppgave er å planlegge, tilby og gjennomføre reiser i Norge så vel som i utlandet. Reisenes varighet kan være fra ett opp til ti døgn.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, påmeldingsfrister etc.) ut på forsiden av SUL's hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse informeres via e-post.

Kontaktinformasjon for hvert enkelt arrangement, finner du under beskrivelsen av de ulike tilbudene i vedleggene nedenfor.

Programmet for høsten 2021 omfatter blant annet en 3 dagers tur til Tallinn med fly fra Gardermoen den 8. desember, retur den 10. desember.