Vedtekter for Senioruniversitetet i Lillestrøm

 

 

Vedlagt finner du foreningens gjeldene vedtekter. Disse ble opprinnelig vedtatt på årsmøtet i februar 1996.

Deretter er de blitt endret i 2003, 2008, 2009, 2010, 2014, 2019 og 2020

Foreningens navn var opprinnelig Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR).

Navnet ble i årsmøtet 2014 endret til Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL).