Arkiv - Om SUL

"Arkiv - 1993-2019" undermenyen gir overgang til tilsvarende "Arkiv" i gode gamle "sul.u3a.no". Denne arkivdelen skal overføres til andre områder i det nye arkiv-området bit for bit. Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til "u3a-generalen" Eugen Landeide for hans uvurderlige bistand i omleggingen og det at vi fortsatt kan benytte oss av "sul.u3a.no"-arkivet for periode 1993-2019, inntill vi har fått overført informasjonen til vår nye hjemmeside "SUL-Lillestrom.no". Uten hans bistand ville dette vært en uoverkommelig oppgave på kort sikt.

"Arkiv - Årsmøtepapirer" undermenyen gir tilgang til årsmøtepapirer fra etablering av Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike" (PUNR) høsten 1993 og frem til vår tid. Årsmøtepapirene inneholder styrets årsberetning, økonomi og protokoller fra årsmøtene.

"Arkiv - SUL-historien" undermenyen samler noen sentrale dokumenter, i et forsøk på å ta vare på hva som antas å være viktig informasjon om foreningens historie.

"Arkiv - Medlemsmøter" undermenyen samler oversikt over medlemsmøtene fra 2008 og framover.