Arkiv - 1993-2019 (sul.u3a.no)


Senioruniversitetet i Lillestrøm legger vekt på å bevare viktige dokumenter av historisk interesse.
Eksempelvis er stiftelsesdokument, alle årsmeldinger, regnskap og årsmøteprotokoller siden stiftelsen i 1993 bevart.

Arkivinnhold 1993 - 2019 finner du ved å trykke her ...

Arkivinnhold fra 2020 er under etablering.