Velkommen til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser m.v. SUL er et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.

Informasjonssikkerhet for seniorer - Leksjon 8+9

Informasjonssikkerhet for seniorer - Leksjon 8+9

SUL lanserer nettkurs for våre medlemmer: Leksjon 8 & 9 ! Internettet gir oss mange nye muligheter; Men disse mulighetene åpner dessverre også for flere sikkerhetsutfordringer, som gjør oss litt utrygge med å ferdes rundt på internettet ...

Les mer
Oppdatert informasjon om medlemsmøtene i mai

Oppdatert informasjon om medlemsmøtene i mai

Vi har besluttet å avlyse foredraget den 12 mai – «ROAF» ved adm. Dir. Synnøve Bjerke. Foredraget blir satt opp på nytt i programmet for høsten. Det samme gjelder det avlyste foredraget «Luftkvalitet» ved forskningsdirektør Britt Ann Kåstad Høiskar som skulle vært avholdt den 21. april. Når det gjelder foredraget som er planlagt den 26. mai – «IT for oldiser» ved gen.sekr. Kristin Ruud i Seniornett mener vi at temaet er såpass aktuelt at vi vil tilby dette som et Digitalt foredrag. Det vil si, at de som ønsker det kan sitte hjemme i sin egen stue, ta med seg en kopp kaffe og en vaffel, «benke seg» foran PCen, klikke på en lenke/link/peker som dere vil få tilsendt på forhånd, og vips; få se og høre foredraget fra Kristin. Vi kommer tilbake til flere detaljer når det nærmer seg. Så derfor, noter dere 26. mai til vanlig tid kl. 12.00: Digitalt medlemsmøte i Senioruniversitetet Lillestrøm, sted: i din egen stue. Vennlig hilsen Styret

Les mer
Informasjon fra kunst- og kulturkomiteen

Informasjon fra kunst- og kulturkomiteen

Turen til NRK ble avlyst. Likeledes måtte det planlagte besøket på Kistefos museet legges på is. Komiteen kan av naturlige grunner ikke legge konkrete planer for høsten, da alle mulige steder er stengt ned for øyeblikket.

Les mer
Nyttige informasjonskilder om korona-viruset

Nyttige informasjonskilder om korona-viruset

Hovedansvaret for overvåking og utarbeidelse av råd under koronaepidemien ligger hos Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Her finner dere blant annet den offisielle versjonen om bakgrunnen for, og virkemåten til Appen Smittestopp som i dag (den 17/4 2020) ble lagt ut for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede. Viktig informasjon om nasjonale tiltak, reiseråd mv. finnes på Regjeringens nettsider, https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal, https://helsenorge.no/koronavirus

Les mer
Når møteplassen blir digital

Når møteplassen blir digital

Senioruniversitetet i Lillestrøm er for mange et samlingssted for utveksling og påfyll av kunnskap. Men også en møteplass som bidrar til kontakt mellom gamle kjente og nye, snart kjente, medlemmer. Det føles derfor ekstra leit i disse dager at restriksjonene som korona viruset har påført vårt samfunn, nettopp hindrer dette – kontakten medlemmene imellom.

Les mer
HSVs program våren 2020 - 5 foredrag gjennomført

HSVs program våren 2020 - 5 foredrag gjennomført

De 4 siste planlagte foredragene i vårens program måtte avlyses, men vil bli satt opp igjen til høsten sammen med 4 nye temaer. Som for medlemsmøtene planlegges det ut fra en normal høst selv om dette for øyeblikket virker tvilsomt.

Les mer