Velkommen til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser m.v. SUL er et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.

Viktig melding til våre medlemmer

Viktig melding til våre medlemmer

Etter pålegg fra kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune, er det besluttet å stenge Lillestrøm Kultursenter frem til og med 15. mars. Fra den 16. mars gjelder et påbud om at det ikke skal gjennomføres arrangementer som samler mer enn 100 mennesker. Dette for å begrense spredning av koronavirus i vår befolkning. Styret i SUL i samarbeid med komiteene har derfor besluttet å avlyse HSV- foredragene med Per Edgar Kokkvold den 19. mars og Svein Sjøberg den 26. mars. De to siste forelesningene i serien er ikke før i mai, så vi avventer situasjonen. Når det gjelder gjennomføringen av medlemsmøtet den 21. april og foredraget «Luftforurensning i Lillestrøm» ved Britt Ann K. Høiskar, Forskningsdirektør ved NILU, tar vi en endelig beslutning senest den 16. april basert på oppdaterte pålegg fra kommuneoverlegen og fra ledelsen i Lillestrøm Kultursenter. Ta godt vare på dere selv. Vennlig hilsen Styret i SUL

Les mer
Når møteplassen blir digital

Når møteplassen blir digital

Senioruniversitetet i Lillestrøm er for mange et samlingssted for utveksling og påfyll av kunnskap. Men også en møteplass som bidrar til kontakt mellom gamle kjente og nye, snart kjente, medlemmer. Det føles derfor ekstra leit i disse dager at restriksjonene som korona viruset har påført vårt samfunn, nettopp hindrer dette – kontakten medlemmene imellom.

Les mer
Medlemskontingenten er fra 2020 nå kr.  250,-

Medlemskontingenten er fra 2020 nå kr. 250,-

Årsmøtet i SUL ble avholdt tirsdag 11. februar og årsmøtereferatet legges ut så snart det er klart. Som foreslått av styret i årsmøteinkallingen (sak 5), ble medlemskontingenten vedtatt forhøyet til kr. 250,- per medlem. Kontingenten har stått uendret i mange år, mens foreningens utgifter har økt jevnt og trutt i takt med prisindeks og vel så det. Vi ber om forståelse for at dette var nødvendig.

Les mer
HSVs program for våren 2020

HSVs program for våren 2020

HSV-seminarprogrammet for våren 2020 er nå klart og temaet denne gang er: Demokrati, Vitenskap, Media og Brexit. OPPDATERING 10.1.2020: Vårens seminarserie er nå dessverre fulltegnet.

Les mer
SULs programbrosjyre for våren 2020 - er klar!

SULs programbrosjyre for våren 2020 - er klar!

Vårens brosjyrefolder 2020 med alle planlagte møter og aktiviteter er lagt ut som pdf-dokument. Trykk på vedlegget for å åpne dokumentet. I folderen finner dere informasjon fra styret og alle komiteene. Medlemsmøtene (med datoer) er beskrevet og Kunst- og kulturkomiteen har en listet opp sine planlagte aktiviteter pr. måned utover våren. Reisekomiteens sommertur til Irland er også beskrevet i tillegg til Historie, samfunn og vitenskapskomiteens seminarliste om demokrati, vitenskap, media og brexit.

Les mer
Få flere gode år med riktig trening

Få flere gode år med riktig trening

En forskergruppe ved NTNU og St. Olavs hospital har fått internasjonal anerkjennelse for studier av forskjellige typer fysisk trening.

Les mer