Velkommen til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser m.v. SUL er et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.

Historisk vandring langs Sagelva 2. september

Historisk vandring langs Sagelva 2. september

Torsdag 2. september arrangerer Kunst og kulturkomiteen vandring langs Sagelva i Strømmen og Sagdalen. Med oss på turen som historieforteller om elvas sagbrukshistorie blir forfatter og lokalhistoriker Thor Sørheim. Det blir oppmøte kl. 11.00 i Stasjonsparken ved Strømmen stasjon. Påmelding med betaling av 100 kr pr. person innen onsdag 18. august til : KK.Leder@SUL-Lillestrom.no Kontonummer for betaling: 1286 45 42733

Les mer
God sommer til alle våre medlemmer!

God sommer til alle våre medlemmer!

Vi gleder oss til mange gode foredrag til høsten og vi ser frem til å møte hverandre i Lillestrøm Kultursenter igjen! Planlagte medlemsmøter med foredrag for høsten 2021: 14. september: «Ny Arvelov» ved Advokatfirmaet Tønset 12. oktober : «Energi, klima og miljø», samtale/debatt ved Solveig Aamodt, Seniorforsker Cicero og geolog Harald Johansen 26. oktober : «Norske utedoer» ved Thor Gotaas 9. november : «Kina» (Aktuelt tema) ved tidligere ambassadør i Beijing, Svein Ole Sæther 23. november : «ROAF» ved adm.dir. Synnøve Bjørke i ROAF, 14. desember : «Fremtidsfullmakt – trygghet for fremtiden» ved Advokatfirmaet Tønset Les mer om aktuelle arrangementer i regi av Kunst- og kulturkomiteen.

Les mer
Lyst til å starte, delta i en studiering/gruppe?

Lyst til å starte, delta i en studiering/gruppe?

Vi åpner nå opp for at medlemmene kan starte studieringer/studiegrupper i regi av Senioruniversitetet i Lillestrøm. Tema kan være basert på foredrag på medlemsmøtene, tidligere HSV foredrag, eller andre tema som deltakerne brenner for og som de ønsker å diskutere med andre, og som de ønsker å fordype seg i – og bygge ny kompetanse rundt.

Les mer
Se videoopptak av foredraget om Velferdsteknologi

Se videoopptak av foredraget om Velferdsteknologi

Se Tone Byes inspirerende foredrag om "Velferdsteknologi" som ble streamet direkte fra Lillestrøm Kultursenter den 9/3-21. Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for teknologiske hjelpemidler som skal hjelpe folk i hverdagen, og omhandler den delen av hjelpemiddelfeltet som kommunen har ansvaret for. Bruk av velferdsteknologi gir trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer
Velferdsteknologi - produkter som gir trygghet

Velferdsteknologi - produkter som gir trygghet

I foredraget «Velferdsteknologi» ved Tone Bye, Pensjonistforbundet i regi av Senioruniversitetet i Lillestrøm den 9. mars 2021, ble det nevnt flere tekniske produkter som bidrar til at eldre kan holde seg aktiv, fri og TRYGG. («Frihet til å være trygg, trygghet til å være fri») Undersøkelser viser at svært få eldre vet om/har tilgang til informasjon om hvilke muligheter som finnes på markedet. Trykk les mer.

Les mer
Når møteplassen blir digital

Når møteplassen blir digital

Senioruniversitetet i Lillestrøm er for mange et samlingssted for utveksling og påfyll av kunnskap. Men også en møteplass som bidrar til kontakt mellom gamle kjente og nye, snart kjente, medlemmer. Det føles derfor ekstra leit i disse dager at restriksjonene som korona viruset har påført vårt samfunn, nettopp hindrer dette – kontakten medlemmene imellom.

Les mer