Velkommen til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser m.v. SUL er et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.

Velkommen til høstprogrammet 2022

Velkommen til høstprogrammet 2022

Selv om det fortsatt er mye igjen av sommeren, er det også grunn til å glede seg til høstens SUL-program som bl.a. inneholder 6 medlemsmøter m foredrag, hele 8 forelesninger i regi av HSV komiteen, oppstart av studiesirkelen Energi, Klima & Miljø, reisekomiteens tur til Helgelandskysten og 5 arrangementer i regi av Kunst- og Kulturkomiteen. Det første allerede den 24. august, der KK-komiteen i samarbeid med Museene i Akershus (MiA) inviterer til et besøk på Huseby gård og Skedsmo bygdemuseum på Skedsmokorset. Det vil bli sendt ut en egen invitasjon for påmelding. Under LES MER finner dere et komplett program for høsten samt detaljert oversikt over forelesningene i regi av HSV komiteen. Da sees vi!😃

Les mer
Forberedelsene til høstens studiesirkel er i gang

Forberedelsene til høstens studiesirkel er i gang

En gruppe på 4 personer er i gang med å planlegge den første studiesirkelen Energi – Klima og Miljø. Målsettingen er å sette sammen et program med et innhold og et opplegg som gir deltakerne en god generell forståelse av problemstillingen/ny faglig innsikt og at studieformen legger til rette for aktiv deltagelse og er sosialt utviklende gjennom gode diskusjoner. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som opplegget tar form. Kontaktpersoner: Harald Johansen og Ivar Barlindhaug

Les mer
Se presentasjonen om "Ny arvelov"

Se presentasjonen om "Ny arvelov"

Her finner dere presentasjonen fra medlemsmøtet den 14. september 2021 hvor advokat Camilla M. Abrahamsen og advokat Nina Oskarsson ga oss en innføring i hvilke endringer som følger av den nye arveloven – hva betyr det for blant annet pliktdelsarven til barna, arv til ektefelle og samboer, og hvem som kan sitte i uskifte. I tillegg finner du nyttig informasjon om hvem som bør skrive testament, hvem som burde endre sitt testament som en følge av den nye loven, i hvilken grad man kan testamentere bort hytta, begrense eller skjevfordele arven, samt kort om selve dødsboskiftet.

Les mer
Se videoopptak av foredraget om Velferdsteknologi

Se videoopptak av foredraget om Velferdsteknologi

Se Tone Byes inspirerende foredrag om "Velferdsteknologi" som ble streamet direkte fra Lillestrøm Kultursenter den 9/3-21. Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for teknologiske hjelpemidler som skal hjelpe folk i hverdagen, og omhandler den delen av hjelpemiddelfeltet som kommunen har ansvaret for. Bruk av velferdsteknologi gir trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer
Påmelding til HSV-seminaret høsten 2022

Påmelding til HSV-seminaret høsten 2022

Komitéen for historie, samfunn og vitenskap (HSV) ved Senioruniversitetet i Lillestrøm inviterer til høstens forelesningsserie. Deltakeravgift kr 500 per SUL-medlem. Oppstart tirsdag 6. september kl 1200.

Les mer
Velferdsteknologi - produkter som gir trygghet

Velferdsteknologi - produkter som gir trygghet

I foredraget «Velferdsteknologi» ved Tone Bye, Pensjonistforbundet i regi av Senioruniversitetet i Lillestrøm den 9. mars 2021, ble det nevnt flere tekniske produkter som bidrar til at eldre kan holde seg aktiv, fri og TRYGG. («Frihet til å være trygg, trygghet til å være fri») Undersøkelser viser at svært få eldre vet om/har tilgang til informasjon om hvilke muligheter som finnes på markedet. Trykk les mer.

Les mer