Om Nettarkivet

Senioruniversitetet i Lillestrøm legger vekt på å bevare viktige dokumenter av historisk interesse.
Eksempelvis er stiftelsesdokument, alle årsmeldinger, regnskap og årsmøteprotokoller siden stiftelsen i 1993 bevart. Ellers finnes mer detaljert informasjon fra senere år om styrer m.v. Som vedlegg til denne siden finner du stiftelsesprotokollen fra 1993.


I tillegg til disse søker vi å ta vare informasjon om aktiviteter i de ulike utvalg/grupper opp gjennom årene. Ikke alt er tatt vare på, kanskje ei heller bør alt tas vare på. Heller ikke kan alt kan presenteres her på Nettarkivet.  Vi har derfor foretatt et utvalg av det som har vært vist på våre hjemmesider opp gjennom tidene og håper dette er interessant for enkelte og på en gode måte formidler noe av vår reise gjennom historien.


Vennlig hilsen

Senioruniversitetet i Lillestrøm
v/ Alle tillitsvalgte opp gjennom årene