SUL har fått nytt styre

SUL har fått nytt styre

Publisert av Lene Haanshus den 14.02.24. Oppdatert 09.03.24.

Etter årsmøtet består styret av Vidar S. Andersen (leder), Harald Johansen (nestleder), Per Erik Borgen (sektretær), Laila Johansen (kasserer, Per Erik Syvertsen (styremedlem), Lene Haanshus (nettredaktør) og Sigyn Ødegaard (vara).

Kunst- og kulturkomiteen består nå av Tore Lorentzen, Ingeborg Lundsvoll, Mette S. Grimstad og Charlotte Kleveland (vara).

Reisekomiteen består av Wenche Andersen, Frøydis Sjølyst, Haakon Sandbråten og Frode Eidem (vara).

Komiteen for historie, samfunn og vitenskap (HSV) består av Lars Meling, Terje Ormhaug, Tove Bull-Njaa, Per Erik Syvertsen (vara) og Thor A. Halvorsen (vara).

Komiteene konstituerer seg selv.

Som revisorer ble valgt Paal Berg og Gunn Helen Molstadengen. 

2024 02 Årsmøteprotokoll undertegnet (1).pdf