Populært med Russland

Populært med Russland

Publisert av Lene Haanshus den 16.01.24. Oppdatert 17.02.24.

  
Det var bortimot fullt i Stjernesalen da vårens HSV-seminar startet 16. januar med første forelesning om Russland og omverda.

"Frå Sovjetunionen til Russland: Ein stat går i oppløysing".  Det var tittelen på det første foredraget til professor emeritus Pål Kolstø, UiO. 30. januar følger han opp med "Frå Gorbatsjov via Jeltsin til Putin: Makt og imperium", og han kommer tilbake lenger ute i seminaret med "Sør-Kaukasus og tilhøvet til Russland: Historie og nåtid" som tema. 

SUL sin komité for historie, samfunn og vitenskap (HSV) setter Russland på kartet denne våren med i alt 8 tirsdags-seminarer fram til 7. mai med en rekke interessante foredrag ved 6 foredragsholdere. Etter frammøtet å dømme på denne iskalde tirsdagsformiddagen, så er Russland noe mange av oss vil vite mer om.  

De øvrige foredragene i vår er:

  • "Russland og tilhøvet til Baltikum og Polen: Historie og nåtid" ved dr.polit. Jørn Holm-Hansen, Oslo Met.
  • "Belarus - framleis del av Russland? Historie og nåtid" ved førsterektor Eva Sarfi, UiO.
  • "Eurasianismen - dei sentralasiatiske republikkane og RUssland: Historie og nåtid" ved seniorforsker Kristin Fjæstad, NUPI.
  • "Scenarioer for energiomstillinga mot 2050 i Norge og internasjonalt" ved senioranalytiker Arne Lind, Statkraft.
  • "Russland og krig mot Ukraina: Årsakar, status og konsekvensar for Norge" ved sjesforsker Tor Bukkvoll, FFI.

Det er ennå mulig å melde seg på og få med seg resten av seminaret. Man må være medlem i SUL for å melde seg på dette HSV-seminaret, og nå som vi kan bruke Teatersalen og Stjernesalen har det hittil vært plass til alle som har ønsket å delta. Seminarene varer i to timer med en pause på midten og 10-15 minutter til spørsmål fra salen på slutten.