Når møteplassen blir digital

Når møteplassen blir digital

Publisert av Ivar Barlindhaug den 20.03.20. Oppdatert 20.03.20.
Om denne ekstraordinære situasjonen i samfunnet skulle vedvare på ubestemt tid, vil vi i Senioruniversitetet se på mulighetene for at noen av foredragene på medlemsmøtene kan gjøres tilgjengelig som et direkte overført Webinar eller som link til et opptak. Vi presiserer at dette er tanker vi vil jobbe videre med og komme tilbake til på et senere tidspunkt.