Litteraturgruppene er i gang

Litteraturgruppene er i gang

Publisert av Ivar Barlindhaug den 26.08.21.
Kort oppsummering fra oppstartsmøte på Scene 5 den 25/8.
12 personer deltok på møtet (av i alt 23 som så langt har signalisert at de blir med videre).  
Vi ble enige om at 5-7 personer pr. gruppe er passe størrelse. Det ble derfor etablert 3 grupper:
1. Gruppe EB med kontaktperson Eivor Bjerkestrand. Legger opp til samlinger både på dag-/og kveldstid onsdager eller torsdager
2. Gruppe LH med kontaktperson Lene Haanshus. Samlinger på dagtid torsdager. Første møte – torsdag den 2/9 kl. 13.00 – 15 på Strømmen bibliotek (4 ledige plasser i gruppen)
3. Gruppe KD med kontaktperson Kari Drangsholt. Samlinger på kveldstid tirsdager.
Vi ser for oss at dere som er meldt interesse for å delta, sender en henvendelse direkte til kontaktpersonene. Bruk gjerne Messenger. Dere kan også skrive hvilken gruppe som passer best i kommentarfeltet under så kan vi etablere passende grupper ut fra det. Kontaktpersonene vil deretter ta kontakt med dere.
Noen foreløpige kjøreregler:
Gruppene møtes ca. 1 gang pr. mnd. Hjemme hos hverandre eller på egnet sted som tilbyr gratis/rimelig møterom. F.eks. Strømmen bibliotek, Garcon (Lillestrøm stasjon).
Varighet ca. 2 timer. 
Flere enkle kjøreregler og rammer (bl.a. økonomi) følger når gruppene er etablert. Men det er tenkt at gruppene selv skal kunne definere sin arbeidsform og derigjennom være selvgående.