Kunst som protesterer

Kunst som protesterer

Publisert av Lene Haanshus den 24.01.24. Oppdatert 09.04.24.
Først fortalte professor Hanne Hagtvedt Vik om hvordan internasjonale urfolksrettigheter ble en sentral del av det internasjonale menneskerettighetssystemet, blant annet med innsats fra samiske representanter. Deretter hadde Nitjas Monica Holmen omvisning i Anders Sunnas utstilling "Vi skriker inte i skogen" - en utstilling med malerier og installasjoner som tematiserer hvordan hans egen familie i den svenske delen av Sàpmi har opplevd det svenske storsamfunnets herjinger.
Arrangementet var felles for SUL-medlemmer og Nitja venn-medlemmer. Fikk du ikke plass, eller hadde du ikke anledning denne torsdagen, så holder Monica Holmen også noen flere formiddagsomvisninger til utstllingen stenger 1. februar.