Informasjon fra komitéen for Historie, samfunn og vitenskap (HSV)

Komiteen for historie, samfunn og vitenskap arrangerer seminarer og foredrags-serier over et valgt tema.
Seminarene og foredragsseriene er selvfinansierende ved at deltakerne betaler en avgift som skal dekke honorar
til foredragsholderne og leie av lokale. Som foredragsholdere engasjeres fremtredende fagpersoner,
normalt fra universitets- eller forskningsmiljøer.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, kontaktinformasjon, påmeldingsfrister, etc.) ut på forsiden av SULs hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse  informeres via e-post.

Medlemmer oppfordres til å foreslå emner som ønskes tatt opp. Send gjerne dine ønsker til komitéens leder kdrangsholt@gmail.com

Påmelding for nye seminardeltakere skjer ved e-post til gc-chr@online.no, eller som SMS til tlf. 951 46 819. 

Deltakeravgift for seminaret er kr. 400 og detaljer om innbetaling vil bli gitt ved bekreftet deltakelse.
Interesserte oppfordres til å sende påmelding som beskrevet ovenfor. Her er det "først til mølla" som gjelder.