Informasjon fra komitéen for Historie, samfunn og vitenskap (HSV)

Komiteen for historie, samfunn og vitenskap arrangerer seminarer og foredrags-serier over et valgt tema.
Seminarene og foredragsseriene er selvfinansierende ved at deltakerne betaler en avgift som skal dekke honorar
til foredragsholderne og leie av lokale. Som foredragsholdere engasjeres fremtredende fagpersoner,
normalt fra universitets- eller forskningsmiljøer.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement ut på SUL's hjemmeside. Informasjon om påmelding blir sendt alle medlemmene på e-post.

Påmeldingen gjøres for hele semesteret samlet, være seg vår- eller høstsemesteret. Deltakeravgiften for ett semester er kr. 400. Ved betaling mottar den påmeldte et deltakerbevis.

På grunn av en fortsatt uforutsigbar koronasituasjon med begrensninger i antall tilhørere, vil det i tillegg bli nødvendig å bestille/reservere plass til det enkelte foredrag. Informasjon vil bli gitt fortløpende.

Medlemmer oppfordres til å foreslå emner som ønskes tatt opp. Send gjerne dine ønsker til komitéens leder kdrangsholt@gmail.com