Informasjon fra komitéen for Historie, samfunn og vitenskap (HSV)

Komiteen for historie, samfunn og vitenskap arrangerer seminarer og foredragsserier over et valgt tema.
Seminarene og foredragsseriene er selvfinansierende ved at deltakerne betaler en avgift som skal dekke honorar
til foredragsholderne og leie av lokale. Som foredragsholdere engasjeres fremtredende fagpersoner,
normalt fra universitets- eller forskningsmiljøer.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, kontaktinformasjon, påmeldingsfrister, etc.) ut  på forsiden av SULs hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse  eller mobilnummer informeres med e-post eller SMS.

Medlemmer oppfordres til å foreslå emner som ønskes tatt opp. Send gjerne dine ønsker til komiténs leder kdrangsholt@gmail.com

 
Vårens tema er: Demokrati, Vitenskap, Media og Brexit.

Et tema som er rykende aktuelt i disse dager.
Programmet ligger også som vedlegg til denne artikkelen.

Påmelding for nye seminardeltakere skjer ved e-post til gc-chr@online.no, eller som SMS til tlf. 951 46 819.
Deltakeravgift for seminaret er kr. 400 og detaljer om innbetaling vil bli gitt ved bekreftet deltakelse.
Interesserte oppfordres til å sende påmelding som beskrevet ovenfor. Her er det "først til mølla" som gjelder


SEMINAR OM DEMOKRATI, VITENSKAP, MEDIA OG BREXIT - VÅREN 2020 (12.19)

 

30. janua

Konspirasjonsteorier
– en fare for
demokratiet?
Seniorforsker
Terje Emberland
HL-senteret, Oslo
Universet

6. februar

Hvordan ble
europeiske land
demokratiske?
Professor
Øyvind Østerud
Univ. i Oslo
Universet

13. februar

Er demokratiet i
Europa i krise?
Professor
Øyvind Østerud
Univ. i Oslo
Universet

27. februar

70 års
atomforskning ved
Institutt for
energiteknikk (IFE)
Statsviter og tidl.
komm.dir. ved IFE
Viktor A. Wikstrøm
IFE, Kjeller
Universet

5. mars

Den nye oljen – kan
norsk olje og gass
bidra til nye
muligheter i
helseindustrien?
Forskningsdirektør
Martin Smedstad Foss
IFE, Kjeller
Universet

19. mars

Media og falske
nyheter
Tidl. redaktør og gen.sekr.
i Norsk Presseforbund
Per Edgar Kokkvold
Universet

26. mars

Vitenskap og media:
Forskningsformidling
og falsk kunnskap
Professor em.
Svein Sjøberg
Univ. i Oslo
Universet

7. mai

Brexit sett fra
Europa
Forsker
Øyvind Svendsen
NUPI, Oslo
Universet

14. mai

Frigjøring eller
fallitterklæring?
Historien om Stor-
britannias vei ut av EU
Førstelektor
Øivind Bratberg
Univ. i Oslo
Universet