Velkommen til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser m.v. SUL er et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.

Årets siste medlemsmøte den 12. desember.

Årets siste medlemsmøte den 12. desember.

Da får vi besøk av professor Ole Andreassen, UiO som holder foredraget: «Demens - arvelighet, forebygging og behandling». Antall med demens i befolkningen er stigende, og antallet er forventet å øke kraftig de neste år pga. økning i antall eldre. Det er derfor stadig flere personer som rammes, og økningen medfører store utfordringer for helsevesenet og samfunnet ellers. Samtidig har det skjedd en formidabel økning i vår kunnskap om demens. Andreassen har ledet flere store forskningsprosjekter innen demens, og mottok i 2021 Nasjonalforeningens demensforskningspris.

Les mer
Presentasjonen "Reiser til Månen og Mars"

Presentasjonen "Reiser til Månen og Mars"

Vedlagt finner dere presentasjonen fra forelesningen den 7. mars i regi av komiteen for historie, samfunn og vitenskap (HSV): "Reiser til Månen og Mars – europeisk samarbeid og norske bidrag innen bemannet romfart og utforskning". Forelesningen var ved fagsjef, Bemannet romfart og utforskning, Arvid Bertheau Johannessen, Norsk Romsenter, Oslo. Trykk Les mer for å åpne eller laste ned de to filene.

Les mer
Protokoll fra årsmøtet 2023

Protokoll fra årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 i Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble avholdt tirsdag den 14. februar 2023 på Lillestrøm Kultursenter. På møtet deltok 61 medlemmer i tillegg til styret. Møtet ble ledet av styreleder Vidar S. Andersen som på en ryddig måte tok oss gjennom agendapunktene, de fleste uten ytterligere kommentarer fra deltakerne. Avslutningsvis ble fratredende tillitsvalgte i styret og i komiteene overrakt en gave (en flaske vin) for sin innsats i SUL. En spesiell takk til Gordon Christensen for hans arbeid i HSV komiteen gjennom 6 år. Protokollen fra årsmøtet er vedlagt. Trykk Les mer.

Les mer
Programmet for høsten 2023

Programmet for høsten 2023

Velkommen til høstens mange aktiviteter. Under Les mer finner dere et komplett program for høsten 2023. Programmet inneholder en oversikt over de 6 medlemsmøtene med foredrag, HSV sine 8 forelesinger, samt planlagte turer og aktiviteter i regi av Kunst- og kulturkomiteen. Her er det noe for enhver smak.

Les mer
Presentasjonen "Svindelforsøk"

Presentasjonen "Svindelforsøk"

Trykk Les mer og få tilgang til presentasjonen fra Romerike Sparebanks og Politiets nettpatruljes foredrag på medlemsmøtet den 10. januar. Her får du tips om hvordan du kan avdekke hvorvidt avsender i f.eks. en mail eller en SMS melding har gode intensjoner eller om henvendelsen er ekte. Om henvendelsen gjelder forespørsel om pengetransaksjoner er det lurt å kontakte banken sin for å be om råd, FØR du trykker OK eller oppgir konto og passord.

Les mer