Medlemsmøter: Disse holdes i Lillestrøm Kultursenter, normalt den andre tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai, ca 6 møter hvert halvår. Det er gratis adgang for medlemmer.

Det er uformelt kaffetreff fra kl. 11:00 på Scene 5. Salen åpner kl. 11:45 for medlemmer og selve møtet begynner kl. 12:00, med et kulturelt innslag og fortsetter med foredrag. Etter foredraget følger spørsmålsrunde, før møtet avsluttes av foreningens leder.

Medlemmer av PUSK, Lørenskog PU og Øvre Romerike PU har samme gratis adgang til møtene som medlemmer av SUL. Ikke-medlemmer betaler kr. 100 og har adgang med forbehold om at medlemmer har prioritet hvis det unntaksvis skulle oppstå plassproblemer.

Komité for Historie, Samfunn og Vitenskap: Arrangerer seminarer og halvårlige foredragsserier over et valgt tema,  normalt på 1-2 tirsdager i måneden fra september til desember, og fra januar til mai, ca 9 møter hvert halvår. Seminarene og foredragsseriene er selvfinansierende ved at deltakerne betaler en avgift som skal dekke honorar til foredragsholderne og leie av lokale. Som foredragsholdere engasjeres fremtredende fagpersoner, normalt fra universitets- eller forskningsmiljøer.

Komité for Kunst og Kultur: Arrangerer teaterturer, besøk på utstillinger, museer eller andre severdige institusjoner. Antall er ca. 4 arrangementer per halvår.

Komité for Reiser: Planlegger, tilbyr og gjennomføre reiser i Norge så vel som i utlandet. Reisenes varighet kan være fra ett opp til ti døgn.

Medlemmer av Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) har gratis adgang til medlemsmøter i Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK), Lørenskog Pensjonistuniversitet (LPU) samt Øvre Romerike Pensjonistuniversitet (ØRPU) - ved å vise medlemskort fra SUL.