Behandling av personopplysninger hos Senioruniversitetet Lillestrøm

 

Vi er opptatt av vern av personopplysninger både for våre medlemmer og andre vi er i kontakt med.

Personopplysningsloven gjelder også for foreninger, slik som Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL).

Vi er oss bevisst denne loven og retter vår bruk av personopplysninger inn etter denne.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene i SUL er:

Styreleder

Senioruniversitetet i Lillestrøm,

Postboks 394

2001 Lillestrøm

          Organisasjonsnummer  : 987 628 693

 

Du finner hele "Lov om behandling av personopplysninger" ved å trykke her ...

 

Les mer om vern av personopplysninger i SUL, i vedlegg til denne artikkel.