Arkiv - Medlemsmøter

Medlemsmøtene har i alle år vært selve grunnlaget for foreningens eksistens. Med engasjerte og kunnskapssøkende medlemmer har listen alltid ligget høyt med hensyn til interessante foredrag og gode foredragsholdere.