Informasjon fra Reisekomitéen

Komitéens oppgave er å planlegge, tilby og gjennomføre reiser i Norge så vel som i utlandet. Reisenes varighet kan være fra ett opp til ti døgn.

Straks et tilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om det enkelte arrangement (inkl. priser, påmeldingsfrister etc.) ut på forsiden av SUL's hjemmesider, samt at alle medlemmer som har oppgitt e-postadresse informeres via e-post.

Se dato for planlagte reiseopplegg under fanen "Kalender".

SUL sin overordnede programoversikt er tilgjengelig som vedlegg under denne lenken.

 

Medlemmene oppfordres til å komme med innspill på reisemål. Send dine ønsker til post@SUL-Lillestrom.no