Velkommen til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser m.v. SUL er et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.

Medlemsmøtet/foredraget den 27. april er avlyst

Medlemsmøtet/foredraget den 27. april er avlyst

Gjeldende forskrifter, råd og anbefalinger fra myndighetene gjør at vi må avlyse medlemsmøtet den 27. april. Det betyr at foredraget «Norske utedoer» ved Thor Gotaas utsettes til oktober 2021. Selv om samfunnet gradvis åpner opp, er det likevel tvilsomt om medlemsmøtet den 11. mai kan arrangeres med folk i salen. Det betyr at foredraget «Ny arvelov» ved advokatfirmaet Tønset også blir utsatt. Tentativt blir foredraget satt opp som første foredrag i høstsemesteret, september 2021.

Les mer
Se videoopptak av foredraget om Velferdsteknologi

Se videoopptak av foredraget om Velferdsteknologi

Se Tone Byes inspirerende foredrag om "Velferdsteknologi" som ble streamet direkte fra Lillestrøm Kultursenter den 9/3-21. Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for teknologiske hjelpemidler som skal hjelpe folk i hverdagen, og omhandler den delen av hjelpemiddelfeltet som kommunen har ansvaret for. Bruk av velferdsteknologi gir trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer
Velferdsteknologi - produkter som gir trygghet

Velferdsteknologi - produkter som gir trygghet

I foredraget «Velferdsteknologi» ved Tone Bye, Pensjonistforbundet i regi av Senioruniversitetet i Lillestrøm den 9. mars 2021, ble det nevnt flere tekniske produkter som bidrar til at eldre kan holde seg aktiv, fri og TRYGG. («Frihet til å være trygg, trygghet til å være fri») Undersøkelser viser at svært få eldre vet om/har tilgang til informasjon om hvilke muligheter som finnes på markedet. Trykk les mer.

Les mer
2021 - 1ste halvårs programbrosjyre

2021 - 1ste halvårs programbrosjyre

Vi skriver snart 2021, tid for å glede seg til nye, spennende forelesninger i regi av Senioruniversitetet i Lillestrøm. Vi har også planlagt for mange interessante kunst- og kultur-opplevelser i nærområdet, i tillegg til flere flotte turer i Norge. Se komplett programbrosjyre vedlagt. Ferdigtrykket brosjyre vil bli delt ut på første medlemsmøtet i 2021.

Les mer
Når møteplassen blir digital

Når møteplassen blir digital

Senioruniversitetet i Lillestrøm er for mange et samlingssted for utveksling og påfyll av kunnskap. Men også en møteplass som bidrar til kontakt mellom gamle kjente og nye, snart kjente, medlemmer. Det føles derfor ekstra leit i disse dager at restriksjonene som korona viruset har påført vårt samfunn, nettopp hindrer dette – kontakten medlemmene imellom.

Les mer